MRF Garanti

Det finns all anledning att påpeka att det bara är företag som är MRF-medlemmar, som kan utfärda MRF-garanti. Andra företag kan givetvis lämna garantier av olika slag, men aldrig en MRF-garanti. Kom ihåg att det ni kommer överens om alltid ska finnas med i köpekontraktet. Du ska också se till att du får både garantisedel och varudeklaration med dig. Garantihandlingen visar garantins omfattning (villkorstexten finns under länken nedan) och varudeklarationen beskriver bilens skick. (Se under Varudeklaration nedan).

Vid köp av begagnad bil hos en MRF-handlare finns följande garantier (som lägsta nivå):

- Sex månaders MRF-garanti på bilar som är högst trettiosex månader och gått maximalt 5.000 mil.

- Tre månaders MRF-garanti på bilar som är högst 72 månader och gått maximalt 10 000 mil.

Läs garantivillkoren.

Trafiksäkerhetsgaranti

Bilar äldre än 6 år eller 10 000 mil Tre månaders trafiksäkerhetsgaranti på bilar som kostar minst 50 000 kr.

En månads trafiksäkerhetsgaranti på bilar med pris under 50 000 kr

Läs hela villkorstexten beträffande trafiksäkerhetsgarantin.

 

 

 

Varudeklaration

När du köper en begagnad bil så skall det alltid finnas en varudeklaration. Denna deklaration visar bilens skick och att den är genomgången. Finns det fel och brister på bilen så skall detta framgå av varudeklarationen.

Bedömningen av bilens skick görs med hänsyn tagen till bilens ålder och körsträcka. Står det "N=normalt skick" på varudeklarationen, så betyder det att funktionen är normal med tanke på bilens ålder och körda mil. Delar kan därför vara slitna men ändå bedömas ha normal funktion. O = osäker funktion/viss försämring jämfört med normal funktion.

Läs informationen på varudeklarationens baksida.